Aktualności

Publikacja raportu finansowego firmy Vos Logistics

Obroty i zysk Vos Logistics znacznie wzrosły w 2018 roku
  • Obrót 314 milionów €, +8%
  • EBIT 10 milionów €, +25%; zysk netto 6,7 milionów €
  • Wzrost liczby pracowników o 300 do 2 560 etatów
  • Inwestycje w odnowę floty, udoskonalenie IT i procesów
  • Strategiczny nacisk na zrównoważone innowacje, cyfryzację i Lean

 

Obroty europejskiego dostawcy usług logistycznych, Vos Logistics w 2018 roku zwiększyły się o 8 %, osiągając poziom 314 milionów €. Wyższe obroty zanotowano zarówno w transporcie międzynarodowym, jak i obszarze usług okołotransportowych. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 25% do ponad 10 milionów € (marża 3,2%). Zysk netto Vos Logistics wzrósł do 6,7 mln €, czyli niemal dwukrotnie w porównaniu do 3,5 mln € osiągniętych w 2017 roku. Firma wzmocniła też swoją pozycję rynkową w krajach Beneluksu dzięki przejęciu Joosten i Gehlen Schols. Więcej na ten temat można przeczytać w opublikowanym w dniu dzisiejszym „Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Vos Logistics za rok finansowy 2018”.

Inwestycje

W 2018 roku Vos Logistics zainwestował 46 milionów €. Wydatki obejmowały między innymi zakup 400 nowych ciężarówek i 480 nowych jednostek ładunkowych. Flota firmy składa się teraz niemal wyłącznie z pojazdów Euro-6. Wszystkie auta, w tym regularne czartery, zostały wyposażone w nową generację komputerów pokładowych. Innowacje te, w połączeniu ze szkoleniem kierowców i innych pracowników, stanowią filary poprawy bezpieczeństwa: przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ilości awarii i uszkodzeń oraz zmniejszenia zużycia paliwa. Ponadto ułatwiając prace samych kierowców pozytywnie wpływają na ich samopoczucie.

Zrównoważony rozwój

Vos Logistics oferuje rozwiązania na potrzeby bardziej wydajnego i zrównoważonego transportu i logistyki. Przykładem jest wykorzystanie dłuższych ciężarówek: mierzących od 18 do 25 metrów, a docelowo również 32-metrowymi zestawów. Vos Logistics stopniowo zwiększa również wykorzystanie w swoich pojazdach paliw alternatywnych (LNG i biopaliw) oraz napędu elektrycznego.

Przyszłość

Cyfryzacja pomaga pracownikom poprawiać jakości ich pracy, mogą szybciej i skuteczniej udostępniać klientom bardziej precyzyjne informacje. W 2018 roku Vos Logistics uruchomił narzędzie „SmartFox”, które umożliwia planistom lepsze zarządzanie pojazdami dzięki wykorzystaniu pracy algorytmów. Wykorzystanie tej innowacji pozwoli osiągnąć flocie wyższą wydajność produkcyjną i załadunkową.

Satysfakcja

Zarząd Vos Logistics jest zadowolony z wyników osiągniętych w 2018 roku, dyrektor finansowy Ben Vos: „Dzięki wzrostowi i dobrym wynikom rozwojowym wzmacniamy naszą pozycję finansową, dzięki czemu nadal możemy inwestować w innowacje i rozwój. W 2018 roku udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zaabsorbować wzrost kosztów przy jednoczesnym zachowaniu efektywności. W 2019 również będzie to ważny punkt, na którym będziemy się skupiać”.

CEO Frank Verhoeven: „W poprzednim roku zainwestowaliśmy dużo w rekrutację, szkolenia i rozwój pracowników. W efekcie, pomimo niedoboru kandydatów na rynku pracy, byliśmy w stanie przyciągnąć i zatrzymać w naszej firmie najlepsze talenty, oferując klientom obsługę na najwyższym poziomie. Jesteśmy przekonani, że inwestycje w innowacje i zrównoważony rozwój oraz wzrost efektywności czynią z Vos Logistics pożądanego pracodawcę. W 2019 roku nadal będziemy się koncentrować na poprawianiu wydajności i pobudzaniu potencjału naszych pracowników”.

 

Read full report